سوالات متداول کاربران سامانه تحفه

1- سامانه تحفه برای ثبت درخواست چه تسهیلاتی است؟
سامانه تحفه برای ثبت‏ درخواست فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‏ای برای دریافت تسهیلات زیر طراحی شده است:
    تسهیلات بانک آینده با کارمزد 16 درصد
    تسهیلات قرض‌‏الحسنه صندوق کارآفرینی امید با کارمزد 4 درصد   

2- تفاوت سرمایه درگردش و سرمایه ثابت چیست؟
سرمایه ثابت برای خرید ملک یا کالاهای سرمایه ای برای کسب وکار می باشد.
سرمایه در گردش برای انجام فعالیت جاری کسب وکار می باشد.

3- انواع تسهیلات و تفاوت آنها چیست؟
الف ) حمایتی: آسیب دیده از کرونا        ب) ایجادی: ایجاد کسب وکار           ج) توسعه ای: گسترش کسب و کار

4- ضمانت های لازم جهت دریافت تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید چیست؟
تا مبلغ 150 میلیون تومان چک یا دو ضامن که معرفی نامه از محل کار و یا جواز کسب داشته باشند. برای مبلغ بالاتر از 150میلیون تومان با نظر کارگروه تضامین مشخص می‏‌شود.

5- تفاوت بین اشخاص حقیقی و حقوقی چیست؟
اگر موسسه، شرکتی ثبت شده و داری شناسه ملی باشد، حقوقی و در غیر این صورت حقیقی محسوب می‏شود.

6- اگر در سامانه تحفه به اشتباه در زمان ثبت‏ نام دریافت تسهیلات از بانک آینده انتخاب شود امکان ویرایش وجود دارد؟
بله، تا زمانی که ارسال به دبیرخانه نشده باشد و اگر ارسال شده باشد باید از دبیرخانه استان، مستقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان، برای بازگشت به متقاضی درخواست شود.

7- افرادی که چندین موسسه دارند می‏‌توانند برای دریافت تسهیلات جداگانه برای هریک از موسسات درخواست دهند؟
خیر، هرکدملی فقط یک بار امکان دریافت تسهیلات را دارد. اما در قسمت بارگذاری طرح می توانند چندین طرح را بارگذاری کند.

8- ثبت‏ نام موسسات چند منظوره در سامانه به چه صورت می باشد؟
موسسات باید براساس فعالیت کلیدی خود(اولویت موسسه)در یکی از رسته‌های موجود در سامانه ثبت‌‏نام و طرح خود را بارگذاری کنند.

9- متقاضیان در صورت فراموشی رمز و کدکاربری به چه صورت باید اقدام کنند؟
درصورتی که طرح بارگذاری کردند پس از تماس با دفتر توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر و ریست رمز می‏توانند با رمز جدید وارد سامانه شوند.

10- آیا پس از دریافت تسهیلات از بانک آینده امکان دریافت تسهیلات از صندوق کارآفرینی وجود دارد؟
بله، امکان ثبت‏‌نام جهت دریافت تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید وجود دارد و در صورت تایید کارگروه استانی تسهیلات پرداخت می‏‌شود.

11- امکان دریافت تسهیلات کم‏ بهره در سامانه تحفه برای کتابفروشان هم مانند ناشرین وجود دارد؟

بله، در این مرحله برای ناشران و در مرحله دوم کتابفروشان و اهل قلم هم اضافه می‏شوند.

12-اگر متقاضی طرح خود را ثبت و ارسال به دبیرخانه کند امکان اصلاح و ویرایش وجود دارد؟

برای ویرایش باید طرح در کارتابل متقاضی باشد، بنابراین بعد از ارسال درخواست به دبیرخانه، ویرایش درصورت عودت طرح از دبیرخانه به متقاضی امکانپذیر است.

13-دریافت تسهیلات از بانک آینده و صندوق کارآفرینی امید همزمان امکانپذیر است؟

بله، درصورت تایید طرح، تسهیلات پرداخت می ‏‏شود.

14-سقف تسهیلات پرداختی برای صندوق کارآفرینی امید و بانک آینده برا مشمولان معاونت امور فرهنگی چقدر است؟

سقف تسهیلات صندوق کارآفرینی امید برای ناشران 100 میلیون تومان درموارد خاص و با تشخیص کارگروه 250 میلیون تومان و بانک آینده بدون سقف براساس طرح کسب وکار ارائه شده از سوی متقاضی مبلغ پیشنهادی ایشان بررسی می‏شود.

15-برای دریافت تسهیلات در سامانه تحفه اعتبار پروانه نشر تا چه تاریخی باید باشد؟

تا پایان سال 99

16-تضامین مورد قبول برای دریافت تسهیلات بانک آینده چیست؟

در صفحه اصلی سامانه تحفه قسمت اطلاعات/ وثایق موردنیاز بانکی مورد نیاز درج شده است.

17-تسهیلات کم‏ بهره به شاغلین در حوزه پخش کتاب هم تعلق می‏گیرد؟

به تشخیص معاونت فرهنگی این وام فقط شامل ناشرین و کتابفروشان می‏شود.