با درود و احترام

دریافت نظرات ارزشمند شما فرهیخته ارجمند در برنامه‌ریزی‌های ضروری برای حمایت‌های سازنده و مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران همه‌گیری کرونا ضروری است. از این رو تقاضا دارد، با توجه به نوع فعالیت‌تان با رتبه‌بندی گونه‌‏های حمایتی آمده در جدول زیر با انتخاب عددی از طیف 1 تا 10 همراه‏مان باشید.

دفتر توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر

فرم نظرسنجی گونه‏‌های حمایتی پیشنهادی

پنل 1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*