ردیف

نوع وثیقه

1

انواع سپرده ریالی در بانک آینده.

2

ضمانت­نامه­های صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران.

3

اوراق مشارکت ملی و سایر اوراق با تضمین دولت، بانک مرکزی ج.ا.ایران و سایر بانک.

4

اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در فرابورس(شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سفارش ساخت و اسناد خزانه اسلامی).

5

زمین شهری با کاربری مسکونی و دارای مجوز ساخت.

6

املاک با کاربری مسکونی، اداری و تجاری (عرصه و اعیان) که شش­ دانگ، ارزنده، سهل­البیع، بلامعارض و دارای گواهی عدم خلاف معتبر باشند.

7

ساختمان و تأسیسات محل اجرای طرح.

8

باغ ویلا، خانه­های روستایی و در حاشیه شهرها.

9

سفته با ظهرنویسی ضامنین معتبر.

10

چک­های وصولی شرکت­های قابل قبول.

11

گواهی ثبت اختراع، اکتشاف و دانش فنی تأیید شده توسط مراجع قانونی داخلی و یا معتبر بین­المللی.

12

آثار هنرهای تجسمی (نقاشی، عکس، مجسمه و ...) مشروط به بیمه شدن نزد شرکت­های بیمه.

13

حق امتیاز نشر کتاب و موسیقی، حسب جدول کارگروه تخصصی و مشروط به بیمه شدن نزد شرکت­های بیمه.

14

حق امتیاز پخش فیلم سینمایی و سریال، حسب جدول کارگروه تخصصی و مشروط به بیمه شدن نزد شرکت­های بیمه.