حوزه فعالیت  شماره تلفن  داخلی
معاونت امور فرهنگی 0213851 2668
معاونت قرآن و عترت 02161905 319
معاونت امور هنری 02166705101-6 474
سازمان سینمایی و سمعی بصری 02138511 2549
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌‏های دیجیتال 02145268 121
معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی رسانه 02184095157
 کانونهای آگهی و تبلیغاتی02188004184
ـ

اداره کل استان ها

 مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند