شیوه­ نامه اعطای تسهیلات حمایت از ایجاد فرصت­های شغلی بخش فرهنگ و هنر

در حوزه شهری (موضوع تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 کل کشور)


 

این شیوه ­نامه درراستای اجرای مفاد تفاهم نامه منعقده در مورخ 97/10/1 فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه (موضوع تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 کل کشور) و به منظور اجرایی شدن "برنامه تولید و اشتغال فرهنگ و هنر " با اختصاص 16456 میلیارد ریال تسهیلات به طرح­های اشتغالزای برنامه اشتغال شهری از منابع بانک­­­های عامل منتخب ، تنظیم و ابلاغ شده است.

 

ماده 1- گستره شمول تعاریف ذیل منحصراً مربوط به این شیوه­نامه است:

1-1-         سازمان: سازمان برنامه و بودجه

1-2-         وزارت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1-3-         سند برنامه اجرایی: سند برنامه «حمایت از ایجاد فرصت های شغلی حوزه فرهنگ و هنر» که در راستای تفاهم نامه مورخ97/10/1 فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم شده است.

1-4-         کارگروه ملی: کارگروه ملی اشتغال فرهنگ و هنر کشور که با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( معاون توسعه مدیریت و منابع) و عضویت کارشناسان متخصص رسته­های منتخب و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسب مورد بانک عامل تشکیل و برای بررسی و تأیید طرح­های مربوطه در چارچوب ضوابط اعلام شده ، تشکیل می شود.

1-5-         دبیرخانه کارگروه ملی: دبیرخانه کارگروه ملی اشتغال فرهنگ و هنر کشور در معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است.

1-6-         کارگروه استانی: کارگروه با مسئولیت نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با عضویت کارشناسان متخصص رسته­ های منتخب و نمایندگان استانداری، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و حسب مورد بانک عامل تشکیل و برای بررسی و تأیید طرح­های مربوطه در چارچوب ضوابط اعلام شده ، تشکیل می شود.

1-7-         دبیرخانه کارگروه استان: دبیرخانه کارگروه اشتغال فرهنگ و هنر استان در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مستقر است.

1-8-         کمیته نظارت ( ملی / استانی) : این کمیته با مسئولیت نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع در امور اقتصاد فرهنگ و هنر و عضویت نمایندگان اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان تشکیل می شود.

1-9-         متقاضی: متقاضی مشمول این شیوه­نامه شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش­های خصوصی و تعاونی در حوزه فعالیت­های اقتصادفرهنگ و هنر می­باشند که تقاضای دریافت تسهیلات بانکی را جهت انجام فعالیت در قالب چارچوب ماده 2 این شیوه­نامه دارند.

1-10-    رسته فعالیت های منتخب: فعالیت هایی که در چارچوب سند برنامه اجرایی دارای بیشترین ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال در سطح استانی منطبق با مطالعات پویای ( دینامیک) کسب و کار هستند.

1-11-    بانک عامل: بانک عامل شامل بانک آینده است که جهت ارایه تسهیلات بانکی به طرح­های مصوب ذیل برنامه «حمایت از ایجاد فرصت های شغلی بخش فرهنگ و هنر» تعیین شده­است..

1-12-    سامانه: سامانه الکترونیکی برخط مستقر دروزارت فرهنگ و ارشاد به آدرس tohfeh.farhang.gov.ir که برای اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه های موضوع تفاهم نامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در آن تمامی اطلاعات مربوط به مراحل پذیرش، بررسی و پرداخت تسهیلات به طرح­های موضوع این شیوه­نامه ثبت می­شود.

ماده 2- طرح­های مشمول دریافت تسهیلات بانکی موضوع این شیوه­نامه ذیل رسته فعالیت­های شغلی منتخب در سطح ملی و استانی بر اساس آیین­نامه بندهای "الف" و "ب" تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 کل کشور به شرح زیر می­باشد:

نوع طرح:

1-    طرح­های توسعه­ای بنگاه­های موجود (سرمایه­گذاری توسعه­ای بنگاه­های موجود)

2-    طرح­های ایجادی (سرمایه­گذاری جدید).

 

نوع سرمایه:

o       سرمایه درگردش ( با دوره بازپرداخت حداکثر یکساله)        

o       سرمایه ثابت ( با دوره بازپرداخت حداکثر چهارساله)

تبصره: در صورت تکمیل سهم تسهیلات پیش­بینی شده هریک از طرح­های مشمول این شیوه­نامه از کل تسهیلات ابلاغی به بانک­های عامل (موضوع ستون آخر جدول ماده 7 آیین­ نامه اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1396)، جابه­جایی این سهمیه با پیشنهاد کارگروه استان و تصویب آن در کارگروه ملی امکان­پذیر است.

ماده 3- فرآیند پذیرش، بررسی­ و تصویب طرح های سرمایه گذاری اشتغال زا در استان در چارچوب برنامه براساس نمودار فرآیندهای مصوب برنامه «حمایت از ایجاد فرصت های شغلی حوزه فرهنگ و هنر» می باشد.

ماده 4- شرح وظایف دبیرخانه کارگروه ها(ملی/استانی)، کارگروه ملی، کارگروه استانی به شرح زیر می­باشد:

الف: دبیرخانه کارگروه ها ( ملی / استانی) :

-         بررسی و تطبیق طرح های ارائه شده در سامانه با رسته های منتخب بخش فرهنگ ، هنر و رسانه

-         بررسی و رفع نواقص مدارک و ارجاع به کارگروه ها

-         اعلام نتایج طرح های رد شده و یا نیازمند تکمیل و ویرایش در کارگروه به متقاضی

-         ارائه گزارش های مدیریتی به کارگروه ها.

ب: کارگروه ها( ملی/ استانی) :

-         بررسی و تصویب طرح­های ملی دریافت شده (متقاضی تسهیلات بالای ده میلیارد ریال) و طرح های استانی دریافت شده ( متقاضی تسهیلات کمتر از ده میلیارد ریال).

-         بررسی موانع اجرایی طرح­ها در سطح ملی و ارایه راهکار برای تسریع در اجرای طرح­های پراشتغال

-         ابلاغ نتایج طرح های ملی تائید شده به متقاضی و بانک عامل

      - ارائه فهرست طرح های تایید شده به بانک عامل و طرح های رد شده به دبیرخانه

-         بررسی و کنترل همسویی طرح­های معرفی شده با رسته­های منتخب بخش فرهنگ ، هنر و رسانه

-         بررسی اهلیت متقاضی و توجیهات فنی و مالی طرح

-         بررسی مشکلات طرح­های معرفی شده و ارائه راه کارهای اصلاحی جهت رفع مشکلات مربوط به دبیرخانه

-         بررسی میزان اشتغال جدید تعهد شده طرح پیشنهادی

-         ارائه نتایج طرح­های بررسی شده به دبیرخانه کارگروه

ج : کمیته نظارت ( ملی / استانی) :

-         نظارت بر عملکرد و ارزیابی کارگروه ها (ملی / استانی)

-         جمع آوری ، تحلیل اطلاعات و تهیه گزارش عملکرد و ارزیابی مربوط به پیشرفت هریک از طرح های تصویب شده و به بهره برداری رسیده

-         انجام اقدامات لازم برای پایداری اشتغال و تحقق اشتغال تعهد شده درطرح ها و نظارت بر آنها

-         ارائه گزارش های نظارتی به صورت مقطعی ( فصلی ) و موردی به کارگروه ها در قالب فرمت های مشخص

تبصره: نظارت کمیته مذکور نافی انجام وظایف نظارتی بانک عامل برای طرح­های مشمول این شیوه ­نامه نمی­باشد.

ماده 5- متقاضیانی که دارای بدهی معوق و چک برگشتی به نظام بانکی بوده و تا زمان معرفی طرح به بانک نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نکرده باشند، حق استفاده از منابع این شیوه ­نامه را ندارند.

ماده 6- ثبت کلیه اطلاعات مربوطه توسط دبیرخانه کارگروه ملی و استانی و بانک­های عامل در سامانه ضروری و لازم­الاجرا می­باشد.

ماده 7- سهم منابع تسهیلات بانکی هر استان در سند برنامه اجرایی فرصت های شغلی فرهنگ و هنر تعیین شده است.

این شیوه­نامه در 7 ماده و 2 تبصره تنظیم شده و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می­باشد